Giáo Dục

14. Vấn Đề Ước Mong và Ước Mơ.

By 02/11/2016 No Comments

Nếu có được một điều ước, bạn sẽ ước gì? Nếu một thần đèn xuất hiện và ban một điều ước cho bạn, liệu nó có là một điều ước đáng giá?

Tôi nghĩ ước mong của ta thay đổi dựa theo cách ta lớn lên, điều ta được dạy, người ta chơi cùng, và những gì cha mẹ ta làm.

Văn hóa của chúng ta có vấn đề mơ mộng. Vấn đề được tạo ra chủ yếu bởi chế độ hiện hành trong giáo dục ở nhà trường, và nó đang ngày càng tệ hơn.

Những người mơ mộng trong nhà trường thì nguy hiểm. Những người mơ mộng có thể thiếu kiên nhẫn, không muốn trở nên toàn diện, và hơn hết, khó hòa hợp được với những hệ thống hiện hành.

Một câu hỏi nữa để đặt ra tại cuộc họp hội đồng nhà trường: “Anh đang làm gì để tiếp lửa cho những giấc mơ của các em?”