Giáo Dục

19. Ước Mơ Khó Xây Dựng Và Dễ Hủy Hoại

By 17/11/2016 No Comments

Về bản chất, ước mơ thì chóng phai mờ. Chúng nhấp nháy rất lâu trước khi tỏa sáng rực rỡ. Và trong khoảng thời gian đó, thật không quá khó để một phụ huynh, một giáo viên hoặc một nhóm đồng trang lứa dập tắt nó.

Tạo ra ước mơ khó khăn hơn. Chúng thường liên quan đến nơi chúng ta lớn lên, cha mẹ của ta là ai, và có đúng người bước vào cuộc đời ta hay không.

An phận với một giấc mơ không mấy gợi cảm hứng về một công việc nhàm chán, ổn định thì không hữu ích. Mơ ước sẽ được chọn – được chọn để lên TV hoặc được chọn để chơi cho một đội bóng hoặc được chọn để được may mắn – cũng không hữu ích. Chúng ta lãng phí thời gian của ta và thời gian của các học viên khi tathiết lập các em với những mơ ước viễn vông vốn không trao các em sức mạnh để thích ứng (hoặc tốt hơn nữa, để lãnh đạo) khi thế giới không diễn ra như các em hy vọng.

Những ước mơ chúng ta cần là những ước mơ tự lực. Chúng ta cần những ước mơ không dựa trên những điều sẵn có mà trên những điều có thể xảy ra. Chúng ta cần những học viên có thể học cách học, có thể khám phá cách thúc đẩy bản thân và đủ rộng lượng và đủ trung thực để tương tác với thế giới bên ngoài để khiến những ước mơ đó trở thành sự thật.

Tôi nghĩ rằng chúng ta đang làm rất tốt việc phá hủy ước mơ trong khi những ước mơ chúng ta níu giữ lại không đủ táo bạo.