Giáo Dục

108. Trường Như Sự Truyền Thụ Cảm Xúc Và Văn Hóa

By 26/07/2017 No Comments

Một điều học viên không thể học từ một bài giảng video là giáo viên quan tâm. Không chỉ là về chủ đề- phần đó dễ. Không, học viên không thể học được rằng giáo viên quan tâm đến cậu ấy. Và việc được quan tâm, được kết nối với, và được thúc đẩy là nền tảng chúng ta cần để nâng cảm xúc của việc cam kết học.

Học tập đáng sợ đối với nhiều người vì bất cứ bước nào trên đường đi, bạn cũng có thể thất bại. Bạn có thể không hiểu được khái niệm tiếp theo, hoặc bạn có thể trượt bài kiểm tra tiếp theo. Dễ hơn, sau đó, để chọn không tham gia một cách xúc động, trả lời bằng điện thoại, để xuất hiện vì bạn buộc phải, vì sau đó thất bại không tùy thuộc vào bạn; đó là lỗi của hệ thống.