Giáo Dục

93. Trường Học Là Những Cỗ Máy Năng Lực Hay Người Duy Trì Lớp Học?

By 30/06/2017 No Comments

Hoặc có thể là cả hai.

Trường công lập là người công bằng vĩ đại, là loại công cụ sẽ cho phép giai cấp bị bỏ lại phía sau khi chế độ nhân tài nắm quyền.

Tuy nhiên, tại các trường học cho trẻ thuộc giai cấp “cao hơn”, tại các trường nội trú được trang hoàng hay các trường ngoại ô giàu có hay tại Yale, ít thời gian được dùng để rèn luyện năng lực hơn và nhiều thời gian để mơ mộng hơn. Trẻ đến trường với cả năng lực cao hơn (kỹ năng đọc và nói tốt hơn) và những ước mơ lớn hơn (vì những giấc mơ được khắc sâu ở nhà). Kết quả là, sự phân tách trường theo giai cấp củng cố cho chu kỳ, đày các giai cấp thấp hơn phải chơi một trò chơi rượt đuổi năng lực vô tận, trò chơi mà ngay cả khi thắng cuộc cũng sẽ không dẫn đến nhiều thành quả vì nền kinh tế dành rất ít thời gian để tìm kiếm người có năng lực.

Dẫu vậy, cho một đứa trẻ một cơ hội để mơ, và quyền truy cập mở đến các nguồn lực sẽ giúp cô bé tìm thấy chính xác điều cô cần biết để vươn xa hơn cả năng lực.