Giáo Dục

94. Trường Cao Đẳng Như Một Cơ Chế Xếp Hạng, Một Công Cụ Để Xếp Người Vào Những Cửa Chuồng Bồ Câu Có Hạn

By 01/07/2017 No Comments

Mô hình khan hiếm của thời đại công nghiệp dạy chúng ta rằng chỉ có một cơ số hữu hạn các việc làm “tốt”. Tất nhiên là các công ty lớn có các bảng lương hạn chế, vì vậy chỉ có một quản lý nhà máy. Các đại học lớn chỉ có một trưởng khoa tiếng Anh. Công ty luật lớn chỉ có một đối tác quản lý, và thậm chí Tòa án tối cao chỉ có chín ghế quyền lực.

Như chúng ta đã thấy, việc xếp hạng bắt đầu từ sớm, và nếu bạn (suy nghĩ thông thường là) không vào một trường đại học tốt (oh, ý tôi là nổi tiếng), bạn đã tiêu đời.

Đây là một trong những lý do mà trường đại học đã trở thành một phần mở rộng đắt đỏ của trường trung học. Mục đích là để vào (và có thể để ra), nhưng những gì xảy ra trong khi bạn ở đó không quan trọng nhiều nếu mục đích chỉ là để giành chỗ của bạn.

Khi giáo dục cao học được dành cho các học giả ưu tú, người ta học chỉ để trao dồi kiến thức, lặn sâu vào tư tưởng thâm thúy mà đôi khi dẫn đến những đột phá. Tuy nhiên, khi đã bị công nghiệp hóa,  cao đẳng trở thành một bồn chứa nữa, mặc dù không có ranh giới hành vi mà chúng ta đã nỗ lực thúc ép tại trường trung học.

Tuy nhiên, trong thời đại hậu công nghiệp của kết nối, việc chia chỗ và sự khan hiếm ít quan trọng hơn nhiều. Chúng tôi quan tâm rất nhiều về điều bạn đã làm được, ít hơn về cái mác cựu sinh viên mộttừ mà bạn mua được. Bởi vì chúng tôi có thể thấy được những người mà bạn quen biết và những gì họ nghĩ về bạn, bởi vì chúng tôi có thể thấy cách bạn sử dụng tác dụng đòn bẩy Internet đã cho bạn, bởi vì chúng tôi có thể thấy liệu bạn thực sự có thể lãnh đạo và thực sự có thể giải quyết các vấn đề thú vị – bởi tất cả những điều này, bây giờ trường đại học có một ý mới.