Giáo Dục

34. Trách Nhiệm

By 01/01/2017 No Comments

Trường Sudbury Valley được thành lập trong thời đại của thế hệ Hippie, và đã tồn tại và phát triển mạnh với tư cách một trường dân lập trong bốn mươi năm qua. Trích từ sổ tay giới thiệu của họ:

Theo cách chúng tôi nhìn nhận, trách nhiệm có nghĩa là mỗi người phải tự vác gánh nặng của mình. Bạn, và chỉ mình bạn, phải tự đưa ra quyết định, và bạn phải sống với chúng. Không ai nên nghĩ hộ bạn, và không ai nên bảo vệ bạn khỏi kết quả từ các hành động của bạn. Điều này, chúng tôi cảm thấy, là cần thiết nếu bạn muốn trở nên độc lập, tự định hướng, và làm chủ vận mệnh của riêng mình.

Trong khi điều này dễ dàng bị gạt bỏ như một sự cường điệu hoặc món ăn tinh thần, nhưng nếu như nó đúng thì sao? Giả sử bạn thực sự xây một trường học từ đầu với điều này làm ý tưởng cốt lõi, chứ không chỉ để trang trí bề ngoài? Đây chính xác là những gì họ đã làm.

Học viên hỏi giáo viên khi họ muốn. Họ chơi bóng đá nếu họ chọn vậy. Họ chịu trách nhiệm về mọi thứ họ làm và học hỏi, từ tuổi lên sáu. Và nó đã hiệu quả

Nếu một nhà trường được xem là nơi để khích lệ và nói lên sự thật, nơi học viên đi tìm đam mê của họ rồi đạt được mục tiêu của mình, nó sẽ không là một nhà trường mà chúng ta thường nhận biết, bởi nhà trường của chúng ta không làm gì trong số đó cả.