Giáo Dục

120. Tìm Kiếm Sự Giúp Đỡ Chuyên Nghiệp

By 07/08/2017 No Comments

Dường như có một thành kiến văn hóa chống lại việc trở nên giỏi hơn ở những việc quan trọng. Trường đã để lại một trải nghiệm tệ hại rằng điều chúng ta cần làm để tiến bộ cảm giác như đọc một cuốn sách, tham dự một bài giảng, hoặc làm một bài kiểm tra, nhiều người trong chúng ta có xu hướng tránh nó.

Hãy xem xét dễ (và hữu ích) như thế nào khi trở nên giỏi hơn với:

 • Trình bày một bài thuyết trình
 • Xử lý một cuộc đàm phán
 • Viết lời quảng cáo
 • Bắt tay
 • Phục trang cho một cuộc họp
 • Làm tình
 • Phân tích thống kê
 • Thuê người
 • Đối phó với những nhân vật có quyền
 • Tự vệ bằng lời nói
 • Xử lý những tình huống cảm xúc khó

Tuy nhiên … hầu hết chúng ta không chuẩn bị cho nó. Chúng ta phạm cùng một sai lầm mà nhiều người đi trước ta phạm phải, và chúng ta né tránh việc khó khăn (nhưng vô cùng hữu ích) đó là giỏi hơn ở những điều quan trọng

Không phải vì chúng ta không muốn giỏi hơn. Bởi vì chúng ta sợ rằng nó sẽ giống như trường, cái không làm ta giỏi hơn mà hầu như chỉ phạt ta cho đến khi ta tuân thủ.