Giáo Dục

99. “Thông Minh” Có Nghĩa Là Gì?

By 10/07/2017 No Comments

Nền kinh tế và văn hóa của chúng ta đã định nghĩa lại “thông minh”, nhưng cha mẹ và trường đã không truyền bá nó.

Một số thước đo là:

Điểm SAT

Trung bình GPA

Kết quả kiểm tra

Khả năng tại Trivial Pursuit

Đây là những cách dễ, cạnh tranh để đo lường một mức năng lực trí tuệ nào đó.

Chúng có phải là một chỉ báo về thành công hay hạnh phúc tương lai? Liệu những người nổi trội tại các thước đo này có khả năng trở thành người đóng góp cho xã hội theo những cách chúng ta đánh giá?

Không nghi ngờ gì rằng Wall Street và các công ty luật lớn có chỗ cho kẻ làm biếng Loại A, được giáo dục tốt, xử lý hàng tệp dữ liệu và tung ra các thương vụ và giao dịch và tranh tụng.

Các sinh viên luôn dẫn đầu lớp còn lại trong xã hội của chúng ta đang tìm một đường tắt ít dễ nhận được hơn đến sự thịnh vượng và tác động, bởi vì thông minh, loại thông minh này, không phải điều mà chúng ta đánh giá cao nữa. Tôi có thể thuê ngoài khả năng thực hiện lặp lại một nhiệm vụ với năng lực.

Và còn những người không-mơ mộng với mức điểm C thì sao? Những người này đang gặp rắc rối thực sự.