Giáo Dục

30. Thời Đại Công Nghiệp lan tràn Khắp Tất Cả Văn Hóa Của Chúng Ta

By 20/12/2016 No Comments

Không có thay đổi lớn hơn nào trong mười ngàn năm của lịch sử nhân loại được ghi chép hơn là sự biến đổi lấn át của xã hội và thương mại và y tế và nền văn minh được kích hoạt (hoặc gây ra) bởi công nghiệp hóa.

Chúng ta đang được vây quanh bởi nó nhiều đến nỗi nó trông có vẻ bình thường và cố định và được định sẵn, nhưng chúng ta cần phải phơi bày nó ra một cách rõ ràng để xem cách nó đã tạo ra thế giới mà ta đang sống.

Chỉ trong một vài thế hệ, xã hội đã đi từ nông nghiệp và phân phối đến cổ phần hóa và tập trung hóa. Để tu sửa hành tinh, một loạt các thứ phải hoạt động trong sự hòa hợp:

Thay đổi cơ sở hạ tầng, bao gồm mở đất, đặt đường ống, xây dựng các thành phố, nối dây các nước cho truyền thông, vv

Thay đổi chính phủ, có nghĩa là cho phép các tập đoàn gắn kết với đức vua, với vận động hành lang, và với nhận được những lợi ích của đầu tư  cơ sở hạ tầng và chính sách. “Các tập đoàn là người, thưa bạn.”

Thay đổi giáo dục, bao gồm biết chữ phổ cập, một kỳ vọng của thương mại lan rộng, và hơn hết, việc thực hành truyền bá bản năng vâng lời uy quyền dân chủ (thay vì uy quyền chính phủ).

Không điều gì trong số này có thể xảy ra nếu đã có sự phản đối rộng rãi từ các cá nhân. Dù thế, nhưng hóa ra khá dễ để thực thi và rồi dạy  sự tuân thủ tập đoàn và giáo dục. Hóa ra công nghiệp hóa việc học của hàng tỷ người là một sự phù hợp tự nhiên, một quá trình nhanh chóng biến thành một chu kỳ đạo đức: học viên ngoan ngoãn đã biến thành giáo viên vâng lời, những người sau đó thậm chí còn có thể tạo ra nhiều học viên biết nghe lời hơn. Chúng ta được lập trình cho những điều này.

Hệ thống này khuấy ra năng suất và tiền bạc ngay từ đầu. Kết quả này khuyến khích tất cả các bên liên quan phóng đại những gì họ đang làm – nhiều vận động hành lang hơn, nhiều cơ sở hạ tầng hơn, nhiều sự vâng lời hơn. Chỉ mất có một trăm năm mươi năm, nhưng thời đại công nghiệp đã tái tạo lại toàn bộ dân cư của hành tinh, từ Detroit đến Kibera.

Nền tảng của toàn bộ quá trình là cách khái niệm về sự vâng lời phù hợp với nhu cầu của giáo dục. Chúng ta cần người lao động có giáo dục, và việc dạy họ trở nên vâng lời giúp chúng ta giáo dục họ. Và chúng ta cần nhân viên biết vâng lời, và công việc giáo dục họ sẽ củng cố các hành vi như mong muốn.

Khi thời đại công nghiệp biến mất, khi sự phát triển mất dần đi, thách thức là đây: việc đào tạo các nghệ sĩ sáng tạo, độc lập và đổi mới thì mới rất mới lạ với chúng ta. Chúng ta không thể sử dụng các công cụ cũ, vì phải nhờ đến sự tuân thủ để dạy đam mê sẽ không hiệu quả. Bản năng của chúng ta, công cụ dễ dàng kích hoạt hạch hạnh nhân, sẽ không có hiệu quả vào lần này.