Giáo Dục

110. Tài Năng Và Giáo Dục

By 28/07/2017 No Comments

Những từ phức tạp thực sự.

Nơi nào một từ kết thúc và từ kia bắt đầu? Bạn có phải là một người nói trước đám đông / người chạy / người động não tệ hại bởi vì bạn chưa bao giờ được đào tạo, hoặc vì có một số điều bí ẩn thiếu đi trong DNA của bạn?

Nếu bạn đang ở trại tài năng, thì phần lớn thành tích được định trước, và công việc duy nhất của trường hoặc cha mẹ là chống đỡ những em bất tài trong khi mở cửa cho số ít may mắn.

Đây là một việc tối tăm và cô đơn, việc mà thích hợp với một người bi quan giả vờ như một người thực tế.

May mắn thay, hầu hết chúng ta có một niềm tin khác, sẵn sàng tưởng tượng rằng có rất nhiều cơ hội trong nền văn hóa chuyển-động-nhanh của chúng ta rằng nỗ lực, khi kết hợp với nền tảng và niềm tin, có thể vượt qua sự thiếu tài năng chín trên mười lần.

Nếu điều đó đúng, trách nhiệm của chúng ta là để khuếch đại nỗ lực, không sử dụng sự thiếu tài năng như một cái cớ rẻ cho thất bại về nuôi dưỡng những giấc mơ của chúng ta.