Giáo Dục

133. Tài Liệu Tham Khảo Và Đọc Thêm

By 24/08/2017 No Comments

(các đường dẫn dưới đây có thể được tìm thấy bằng nhấp chuột dưới dạng bản mềm tại ngungtrommouoc.com)

Thinking, Fast và Slow bởi Daniel Kahneman

Dumbing Us Down và Weapons of Mass Instruction bởi John Taylor Gatto

Free Range Learning bởi Laura Weldon

Turning Learning Right Side Up bởi Russell Ackoff và Daniel Greenberg

Unschooling Rules bởi Clark Aldrich

Colleges that Change Lives bởi Loren Pope

FIRST và Dean Kamen http://www.usfirst.org/

Majora Carter

Horace Mann’s Troubled Legacy, bởi Bob Pepperman Taylor (hơi học thuật)

Kelly McGonigal trong Willpower và Roy Baumeister trong Willpower

“The Smule”

Ken Robinson, bao gồm TED talk tuyệt vời và sách của ông ấy

DIY U bởi Anya Kamenetz

William Poundstone trong những câu hỏi phỏng vấn

Civilization, bởi Niall Ferguson

Too Big to Know, bởi David Weinberger

MITx

Laura Pappano trong thể thao đại học đỉnh cao trong tờ New York Times

Cathy Davidson trong Academe trong luận văn học kỳ và nhiều hơn nữa

Deborah Kenny, bào báo ngắn và sách mới của cô ấy, Born to Rise

Blog và sách của tôi