Giáo Dục

53. Sự Suy Thoái Vĩnh Cửu

By 08/03/2017 No Comments

Có hai cuộc suy thoái đang diễn ra.

Một đang dần kết thúc. Đây là suy thoái theo chu kỳ. Chúng ta có chúng suốt; chúng đến và đi. Không vui, nhưng không lâu dài.

Một loại khác, tôi e sợ, sẽ ở đây mãi mãi. Đây là suy thoái của thời đại công nghiệp, làn sóng rút xuống của tiền thưởng mà người lao động và các doanh nghiệp có được như kết quả của việc năng suất tăng nhưng truyền thông thị trường kém hoàn hảo.

Tóm lại: nếu bạn là người địa phương, chúng tôi cần mua hàng từ bạn. Nếu bạn làm việc trong thành phố, chúng tôi cần thuê bạn. Nếu bạn có thể làm thủ công, chúng tôi không thể thay thế bạn bằng một cái máy.

Không còn nữa.

Giá thấp nhất cho bất kỳ hàng hóa nào đáng định giá thì giờ sẵn có cho bất cứ ai, bất cứ nơi nào. Điều đó làm thị trường cho những thứ nhàm chán trở nên hoàn hảo hơn rất nhiều so với trước đó.

Vì công việc “nhà máy” chúng ta đã làm thì giờ đây đang được cơ giới hóa, gia công, hoặc loại bỏ, thật khó để trả thêm tiền cho nó. Và vì người mua có rất nhiều lựa chọn (và nhiều thông tin hoàn hảo hơn về giá cả và tính sẵn có), thật khó để tính thêm tiền.

Như vậy, công việc tầng lớp trung lưu đã tồn tại bởi vì công ty không có lựa chọn nào khác thì bây giờ sẽ ra đi.

Chủ nghĩa bảo hộ sẽ không khắc phục vấn đề này. Cũng không phải nhờ sự kích thích của các nhà máy cũ hay hò hét trong thất vọng và tức giận. Không, phản ứng hữu ích duy nhất là xem đây là một cơ hội. Để chú giải xoàng từ Clay Shirky, mọi cuộc cách mạng sẽ phá hủy thứ cuối cùng trước khi nó tạo ra ợi nhuận từ một thứ mới.

Cuộc cách mạng mạng lưới đang tạo ra những lợi nhuận khổng lồ, những cơ hội đáng kể, và rất nhiều thay đổi. Điều nó không làm là cung cấp hàng triệu công việc tầng lớp trung lưu bại-não, góc– văn-phòng, theo-hướng-dẫn. Và nó sẽ không làm.

Nhanh, thông minh và linh hoạt sẽ được tận dụng bởi mạng lưới. Hành vi then chốt. Con người và công ty chúng ta không thể sống thiếu (vì nếu tôi có thể sống thiếu bạn, tôi chắc chắn sẽ thử nếu lựa chọn khác là để tiết kiệm tiền).

Sự trớ trêu đáng buồn là mọi thứ chúng ta làm để vực dậy nền kinh tế trước (phục tùng hơn, tuân thủ hơn, rẻ hơn nhưng trung bình) sẽ cản trở việc thu lợi từ nền kinh tế này.