Giáo Dục

112. Sự Phân Ly Về Khối

By 30/07/2017 No Comments

Jean Schreiber muốn trẻ ở trường tiểu học dành nhiều thời gian chơi với các khối và ít hơn thời gian ngồi tại bàn và ghi chép.

Điều đó ổn với bạn chứ?

Khối để xây dựng.

Khối để đàm phán

Khối để giả vờ.

Khối để mô hình hóa thế giới thực.

Thời gian dành cho khối lấy mất thời gian từ việc học cần cù để được một con sáu, từ ghi nhớ thời gian biểu, và từ việc có thể nhớ được tên của tất cả năm mươi tiểu bang.

Có phải đó là những gì trường nên làm?

Là cha mẹ, bạn thấy điều những em nhỏ bảy tuổi ở Trung Quốc đang làm (lượng giác!) và bạn thấy những hàng thẳng học viên im lặng và sự khắt khe, và rất dễ để quyết định rằng đó là một cuộc đua, và chúng ta đang thua.

Chúng ta đang thua, nhưng cái chúng ta đang thua là một cuộc đua để sản xuất các công nhân nhà máy được trả lương thấp của ngày mai.

Tại New York, Bộ Giáo dục chỉ đề xuất một bài kiểm tra đọc cho tất cả học-sinh-lớp-ba – một bài kiểm tra sẽ kéo dài hơn bốn giờ trong hai ngày. Rõ ràng, chơi với các khối không phải là một phần của yêu cầu này.

Nhưng quay trở lại với tiền đề ban đầu của bản tuyên ngôn này- rằng những gì chúng ta cần không phải là tạo ra những bề tôi vâng lời với một ngân hàng dữ liệu thuộc lòng lớn, mà thay vào đó là xây dựng một thế hệ lãnh đạo sáng tạo và có động cơ- và đột nhiên, khối có rất nhiều ý nghĩa.

Hãy cho tôi một người xây dựng khối có động cơ với một hộp lộn xộn của Legos thay vì một mục tiêu giả thuộc lòng bất kỳ ngày nào. Nếu chúng ta không thể (hoặc sẽ không, hoặc không muốn) thắng cuộc đua xuống đáy, có lẽ chúng ta có thể nghiêm túc đầu tư vào cuộc đua lên đỉnh.