Giáo Dục

81. Sự Lãnh Đạo Và Sự Theo Sau

By 17/06/2017 No Comments

John Cook tạo ra cụm từ “sự lãnh đạo và sự theo sau” khi ông mô tả một học sinh trung học đang tập luyện kỹ năng chỉ huy âm nhạc bằng cách chỉ huy dàn nhạc mà cậu nghe trên CD. Khi bạn đang tập luyện khả năng lãnh đạo của bạn theo cách này, bạn hoàn toàn đang không chỉ huy gì cả. Bạn đang theo sau những nhạc công trên CD-họ thậm chí còn không biết bạn tồn tại.

Sự lãnh đạo giả này là thứ chúng ta có thể thấy được hết lần này đến lần khác trong những trường học truyền thống. Thay vì để học viên tiếp xúc với nỗi đau và điều học được từ việc lãnh đạo một vài người thật sự (và sống với những hậu quả), chúng ta tạo ra những mô phỏng sự lãnh đạo trống rỗng, rốt cục chỉ để nhắc đám trẻ rằng vai trò của chúng là theo sau, trong khi chỉ giả vờ lãnh đạo.

Sự lãnh đạo không phải là thứ mà người ta trao tận tay bạn. Bạn không đi theo sau một thứ gì đó trong nhiều năm và sau đó có một người sẽ phong chức cho bạn và nói, “đây.” Trên thực tế, đó là một quá trình dần dần, một quá trình mà bạn phải chịu trách nhiệm nhiều năm trước khi bạn được giao quyền.