Giáo Dục

89. Sự Khan Hiếm Kĩ Sư

By 26/06/2017 No Comments

Chúng ta có thể đồng tình rằng nền văn hóa và kinh tế của chúng ta sẽ được hưởng lợi từ nhiều hơn các chủ thầu, nhiều hơn nhưng người đam mê khoa học và công nghệ. Vậy, làm thế nào để chúng ta tạo ra nhiều hơn những người như thế?

Chúng ta cũng cần nhiều nghệ sĩ dũng cảm hơn, và một số nhà thơ. Chúng ta cần các nhà lãnh đạo và những người đủ đam mê về sự nghiệp của họ để nêu ý kiến và vượt qua sự khó chịu để đạt được một cái gì đó. Liệu những kỹ năng này có thể được dạy hay phóng đại không?