Giáo Dục

73. Slader Đã Đến

By 04/05/2017 No Comments

Slader là một trang web mới làm rõ hơn quá trình giảng dạy trong tương lai. Slader thuê hàng tá những con mọt sách và họ cùng nhau giải tất cả các thể loại bài tập về nhà trong hàng trăm ấn bản của hàng chục cuốn sách giáo khoa toán.

Bạn muốn xem câu trả lời cho bất kỳ dạng bài tập về nhà môn toán? Nó hoàn toàn miễn phí.

Bạn muốn xem cách giải? Chỉ phải tốn một vài đồng bạc.

Đó là Sách Hướng Dẫn cho toán học (và chẳng bao lâu nữa, họ cũng sẽ giải bài tập môn tiếng Anh).

Đối với tôi, điều này có vẻ như là một sự lẩn tránh vô lý khi câu trả lời hiệu quả quá rõ ràng (mặc dù rất khó để đạt được). Thay vì chơi mèo vờn chuột với các nhà xuất bản sách giáo khoa (những người sẽ nhanh chóng đánh số lại các bài tập và thay đổi những con số chỗ này chỗ kia để phá hủy Slader), tại sao không tương tác trực tiếp với các giáo viên?

Tìm những câu hỏi bài tập về nhà được tạo ra hay nhất từ trước đến nay và viết những sách hướng dẫn đẳng cấp thế giới về cách giải quyết từng bài một.

Tiến xa hơn nữa bằng cách làm các báo cáo hữu ích về những bài tập nào được giải đáp dễ dàng và những bài nào khiến mỗi học sinh phải vò đầu bứt tai. Kết nối dữ liệu với con người (người gia sư với các giáo viên và các bậc phụ huynh), người có thể chú ý khi cần thiết.

Khi giáo viên cả nước đồng bộ hóa bài tập về nhà, chúng ta không còn phải lãng phí thời gian và năng lượng của hàng ngàn người. Khi học viên có thể nhận được sự giúp đỡ đầy kiên nhẫn, thực tiễn, từng bước một trong việc họ đang làm, họ học hỏi thêm được rất nhiều.

Cách đây năm năm tất cả những điều trên là không thể. Giờ đây chúng đã quá rõ ràng.