Giáo Dục

27. Quyết Định

By 11/12/2016 No Comments

Chúng ta không yêu cầu học sinh phải quyết định để tham gia. Chúng ta tự áp dụng hợp đồng gia nhập, và không ngừng đưa thông tin trước các em, với bài tập về nhà phải làm và bài kiểm tra phải thi.

Hoàn toàn bị bỏ qua: sự tận tụy. Em có muốn tìm hiểu điều này không? Em sẽ quyết định trở nên giỏi việc này chứ?

Chân lý phổ quát thì vượt quá nghi vấn – những người duy nhất nổi trội là những người đã quyết định làm như vậy. Những bác sĩ hoặc diễn giả hoặc vân động viên trượt tuyết hoặc nhà văn hay nhạc sĩ vĩ đại trở nên vĩ đại vì ở đâu đó trên đường đi, họ đã chọn.

Tại sao chúng ta đã hoàn toàn phủ nhận tầm quan trọng của sự lựa chọn này?