Giáo Dục

38. Quản Lý Theo Khoa Học -> Giảng Dạy Theo Khoa Học

By 13/01/2017 No Comments

Chưa từng có một con đường đúng đắn, một phương pháp hoàn hảo, một cách tiếp cận từng bước đến sản xuất nào.

Nhưng trong thời đại công nghiệp, quản lý theo khoa học rất rõ khi bạn nghĩ về nó: ghi nhận mất bao lâu để làm việc gì, thay đổi cách bạn làm nó, xem bạn có thể làm nó nhanh hơn hoặc tốt hơn. Lặp lại.

Frederick Taylor đã đúng – chúng ta có thể làm tăng đáng kể hiệu suất công nghiệp bằng cách đo lường và hệ thống hóa các dây chuyền sản xuất. Phương pháp của ông trở thành tiêu chuẩn cho bất kỳ dây chuyền sản xuất nào muốn trở nên hiệu quả hơn (và vì thế cạnh tranh hơn).

Dùng bàn tay trái của bạn, không phải tay phải, để nhặt nó lên. Bật đèn. Hạ thấp chiều cao của quầy. Xử lý đúng sáu đơn vị mỗi phút.

Quản lý khoa học đã thay đổi thế giới mà chúng ta biết. Và không có nghi vấn rằng nó làm tăng năng suất.

Sự lớn mạnh của quản lý theo khoa học đẩy mạnh nhu cầu về những công nhân nhà máy phục tùng và thành thạo, những cá nhân có đủ kỹ năng và sự tự chủ để làm chính xác những gì họ được bảo.

Vì vậy, không bất ngờ rằng các nhà trường có nghĩa vụ đào tạo nhân viên tương lai chỉ trong những điều này – kỹ năng và sự tự chủ. Tất nhiên không phải tự chủ, không đâu; mà là quản lý từ bên ngoài. Sự bằng lòng (hoặc chịu đựng) chấp nhận hướng dẫn bên ngoài và trở nên vâng lời.

Từ đó, từ chỗ muốn sản xuất công nhân vâng lời, chỉ còn một bước nhỏ để tới giảng dạy theo khoa học.

Giảng dạy theo khoa học sử dụng một cách chính xác các kỹ thuật giống như quản lý theo khoa học. Đo lường (kiểm tra) tất cả mọi người. Thường xuyên. Tìm ra những yếu tố đầu vào có khả năng tạo ra kết quả đầu ra có thể kiểm chứng. Nếu một đầu ra không dễ kiểm chứng, bỏ qua nó.

Sẽ là một sai lầm khi nói rằng giáo dục khoa học không hiệu quả. Nó hiệu quả. Nó tạo ra những gì chúng ta kiểm chứng.

Thật không may, những điều chúng ta rất cần (và những điều làm cho chúng ta hạnh phúc) không cùng là những điều dễ kiểm chứng.