Giáo Dục

88. Phục Tùng+ Năng Lực ≠ Đam Mê

By 25/06/2017 No Comments

Công thức này không hiệu quả. Chưa từng bao giờ. Tuy nhiên chúng ta hành động như thể nó hiệu quả thật sự.

Chúng ta hành động như thể chỉ có hai bước đến trường:

Buộc trẻ cư xử đúng mực

Nhồi nhét các em bằng các sự thật và kỹ thuật

Hình như, nếu bạn lấy đủ mỗi thứ, đủ hành vi và đủ kỹ thuật, thì đột nhiên, như thể đang mọc lên từ đất xanh tươi, niềm đam mê xuất hiện.

Tôi không thấy điều đó.

Tôi nghĩ rằng đam mê thường đến từ thành công. Làm tốt điều gì đó, nhận phản hồi về nó, và bạn có thể muốn làm điều đó một lần nữa. Giải một vấn đề thú vị và bạn có thể bị nghiện.

Nhưng nếu mất mười năm để bạn có thể làm toán tốt, thì thời gian chờ đợi đam mê đó quá dài.