Giáo Dục

41. Phán Đoán, Kỹ Năng Và Thái Độ

By 22/01/2017 No Comments

Đó là những thay thế mới cho sự phục tùng.

Chúng ta đôi khi (hiếm khi) dạy kỹ năng, nhưng đối với phán đoán và thái độ, chúng ta nói với trẻ em và cha mẹ của họ: Bạn hãy tự lực.

Dưới đây là những gì tôi muốn khám phá: Chúng ta có thể dạy mọi người cách quan tâm không?

Tôi biết rằng chúng ta có thể dạy họ không quan tâm; Điều đó khá dễ. Nhưng với sự thay đổi quy mô lớn về công nghệ và kinh tế mà ta đang trải qua, ta có cơ hội để dạy được cách quan tâm hữu ích và hữu hiệu không? Chúng ta có thể dạy trẻ quan tâm đủ đến những ước mơ của các em để các em sẽ đủ quan tâm phát triển phán đoán, kỹ năng, và thái độ để làm cho ước mơ trở thành sự thật?