Giáo Dục

57. Những Lý Do Kinh Tế, Văn Hóa Và Tinh Thần Cho Một Cuộc Đại Tu

By 22/03/2017 No Comments

Có một lập luận kinh tế để đưa ra về các trường học và thế giới của những giấc mơ. Các ước mơ nhỏ đang làm tổn thương chúng ta hơn bao giờ hết. Uớc mơ nhỏ đại diện cho một thái độ sợ hãi; chúng phá hoại sự phán đoán của chúng ta và ngăn cản chúng ta đạt được những kỹ năng mới, những kỹ năng có sẵn nếu chúng ta sẵn sàng tìm hiểu.

Cũng có một lập luận xã hội để đưa ra. Tất cả chúng ta đang chịu mất mát bởi vì chúng ta làm thật tốt việc thuyết phục các thế hệ tương lai của chúng ta đừng mơ ước. Hãy suy nghĩ về nghệ thuật mà chúng ta chưa được chiêm ngưỡng, các công việc chưa được tạo ra, và năng suất chưa từng được hình dung bởi vì các thế hệ đã bị thuyết phục để đừng mơ ước lớn.

Và cũng có một lập luận về đạo đức. Sao chúng ta lại dám làm điều này, trên một quy mô lớn? Làm sao chúng ta dám nói với người ta rằng họ không đủ tài năng, đủ nhạc khiếu, đủ năng khiếu, đủ mị lực, hoặc đủ thiên phú để lãnh đạo?