Giáo Dục

18. Nhanh Chóng, Linh Hoạt Và Tập Trung

By 14/11/2016 No Comments

Rõ ràng là nền kinh tế đã thay đổi. Điều chúng ta muốn và mong chờ từ những công dân tốt nhất của ta đã thay đổi. Không chỉ ở những gì chúng ta làm khi đi làm, mà còn ở những cánh cửa đã được mở cho những người muốn tạo ra tác động đến nền văn hóa của chúng ta.

Cùng lúc, việc thu nhận kiến thức đã bị chuyển đổi hoàn toàn bởi Internet. Sự thật thường bị bỏ qua trong cơn vội vàng để lãng phí thời gian vào Facebook và Youtube là Internet là hệ thống truyền đạt thông tin mạnh mẽ và hiệu quả nhất từng được phát triển.

Sự thay đổi trong nền kinh tế và sự truyền đạt thông tin trực tuyến kết hợp để khuếch tán tốc độ của thay đổi. Những vòng tuần hoàn nhanh chóng này đang át hẳn khả năng bắt kịp của hệ thống giáo dục công nghiệp hóa.

Kết quả là, hệ thống giáo dục – công nghiệp, thứ đã từng làm rất tốt trong việc tạo ra công nhân nhà máy, luật sư, y tá, và binh lính cho cả một thế kỷ, bây giờ đã lỗi thời.

Chúng ta có thể chống đỡ nó hoặc chúng ta có thể sửa chữa nó.

Tôi không nghĩ là thực tế khi nói, “Chúng ta muốn cái ta đang có, nhưng rẻ hơn và tốt hơn.” Điều đó sẽ không xảy ra, và dù sao đi nữa tôi cũng không chắc chúng ta muốn vậy.

Chúng ta cần nhà trường sản xuất một cái gì đó khác, và cách duy nhất để điều đó xảy ra là chúng ta đặt những câu hỏi mới và tạo nhu cầu mới trên mọi thành tố của hệ thống giáo dục ta đã xây dựng. Bất cứ khi nào giáo viên, quản trị viên, hoặc các thành viên hội đồng quản trị phản hồi với một câu trả lời đề cập đến thế giới trước khi các quy tắc thay đổi, họ phải dừng lại và trả lời lại lần nữa.

Không, chúng tôi không cần bạn tạo ra sự phục tùng.

Không, chúng tôi không cần bạn tạo ra học thuộc lòng.

Và không, chúng tôi không cần bạn dạy học viên đi theo hiện trạng.

Bất kỳ điều gì nhà trường làm để nâng cao ba điều trên không chỉ là sự lãng phí tiền bạc, mà thực ra còn chống lại điều ta thực sự cần. Sự thiếu hụt thực sự mà ta đối mặt là ước mơ, và khả năng và ý chí để làm cho ước mơ trở thành sự thật.

Không phải chỉnh sửa. Mà là một cuộc cách mạng.