Giáo Dục

16. Nhà Trường Thì Đắt Đỏ

By 08/11/2016 No Comments

Nhà trường cũng không làm tốt điều chúng ta cần nó làm. Chúng ta sẽ không thể làm nó rẻ hơn, nên hãy cùng tìm cách làm nó tốt hơn rất nhiều.

Không phải tốt hơn ở những việc nó đã làm rồi. Mà là tốt hơn ở việc giáo dục người ta làm những điều cần phải làm.

Bạn có cần một tổng đài viên có năng lực không? Nhà trường giỏi trong việc tạo ra họ, nhưng nó đắt đắt kinh khủng. Chúng ta có thật sự cần thêm các nhân viên tổng đài biết phục tùng, và với một cái giá cao như vậy?

Dựa vào lượng tiền bạc và thời gian đang được đầu tư, điều tôi muốn biết, cũng như điều mà mỗi phụ huynh, mỗi người nộp thuế và mỗi học viên nên muốn biết, đó là: Đây có phải là kế hoạch đúng đắn không? Đây có phải là cách tốt nhất để sản sinh ra nền văn hóa và kinh tế ta luôn nói rằng ta muốn?

Nhà trường để làm gì?

Nếu bạn không đặt câu hỏi đó, bạn đang lãng phí thời gian và tiền bạc.

Đây là một gợi ý: Học không được làm cho bạn. Học là điều bạn chọn làm.