Giáo Dục

26. Nhà Trường Như Một Hợp Đồng Gia Nhập

By 08/12/2016 No Comments

Friedrich Kessler, viết năm 1943 trong Phê bình Luật Columbia, nêu lên một loại hợp đồng mới, loại cho thời đại công nghiệp. Thay vì được đàm phán riêng rẽ với từng bên, hợp đồng gia nhập là một thỏa thuận đại trà nhận-nó-hay-mặc-nó.

Nhà tư bản công nghiệp nói, sử dụng chiếc xe này hoặc phần mềm này hoặc điện thoại này, và chỉ bằng cách sử dụng nó, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Với một cái ngả mũ kính trọng đối với Doc Searls (liên kết tk), đây là những gì Kessler đã viết:

Sự phát triển của doanh nghiệp quy mô lớn với sự sản xuất hàng loạt và phân phối hàng loạt của nó đã tạo ra một loại hợp đồng mới không thể tránh khỏi- hợp đồng đại trà tiêu chuẩn hóa. Một hợp đồng tiêu chuẩn hóa, một khi nội dung của nó đã được công thức hóa bởi một công ty kinh doanh, sẽ được sử dụng trong mọi cuộc thương thảo với các sản phẩm hoặc dịch vụ giống nhau. Cá tính của các bên vốn thường tạo thêm màu sắc cho các loại hợp đồng cũ đã biến mất. Hợp đồng rập khuôn ngày nay phản ánh sự thiếu cá tính của thị trường …. Một khi sự hữu dụng của các hợp đồng này đã được phát hiện và hoàn thiện trong vận chuyển, bảo hiểm và kinh doanh ngân hàng, tác dụng của chúng lan rộng vào tất cả các lĩnh vực khác của doanh nghiệp quy mô lớn, vào thương mại quốc tế cũng như quốc gia, và vào quan hệ lao động.

Nhà trường cung cấp hợp đồng giống vậy. Mỗi học viên đi qua cổng các trường công là đã mặc định giao kết với một hợp đồng gia nhập (và người giám hộ hoặc cha mẹ của em cũng vậy). Ở Texas, hợp đồng thậm chí bao gồm vé phạt và mức phạt đối với học viên chỉ mới mười tuổi (và nếu chúng không được trả hết lúc học viên mười tám tuổi, em phải đi tù).

Tuy nhiên, hơn cả kỹ thuật giảng dạy giới hạn dã mạn, khắc nghiệt ở Texas, chúng ta thấy một chủ đề thống nhất xuyên suốt hầu hết những gì xảy ra trong nhà trường. Ẩn ý rất rõ ràng: “Này, có rất nhiều trẻ trong tòa nhà này. Quá nhiều trẻ, quá nhiều thứ trong lịch làm việc. Hoặc đường của ta hoặc đường cao tốc, con trai ạ.”

Chính xác điều một quản đốc sẽ nói với một nhân viên rắc rối trong dây chuyền lắp ráp. Nhưng không phải điều một người bảo trợ sẽ nói với một nghệ sĩ tài năng.