Giáo Dục

8. Nhà Trường Có Phải Là Một Doanh Nghiệp Dân Lập?

By 15/10/2016 No Comments

Cốt lõi sự thúc đẩy của Horace Mann đối với trường công cho tất cả là một khái niệm đơn giản: chúng ta xây dựng một xã hội tốt hơn khi bạn đồng lứa của chúng ta được giáo dục. Dân chủ đã khá mới, và khái niệm đặt nhiều quyền lực như thế vào tay quần chúng vô giáo dục đã đủ đáng sợ để dẫn đến việc thúc đẩy nhà trường phổ cập.

Được bao quanh bởi những người có giáo dục sẽ khiến dân chủ mạnh mẽ hơn, và nó có lợi cho toàn xã hội của chúng ta. Theo lời của John Dewey, “Dân chủ không thể hưng thịnh nơi các ảnh hưởng chính trong việc lựa chọn chủ đề đào tạo là những mục đích thực dụng được hình thành một cách hạn hẹp cho quần chúng, và, cho giáo dục bậc cao của số ít, những truyền thống của một tầng lớp được đào tạo chuyên biệt. Khái niệm “sự thiết yếu” của giáo dục tiểu học là ba R’s được đối xử một cách máy móc, thì dựa trên sự thiếu hiểu biết về sự thiết yếu cần cho việc hiện thực hóa những lý tưởng dân chủ”.

Dễ thấy khái niệm này tự chứng tỏ như thế nào. Có nhiều bác sĩ, nhà khoa học, doanh nghiệp hiểu biết, và giáo viên tâm huyết trong một xã hội đề cao giáo dục. Hẳn rồi, giáo dục thì đắt đỏ, nhưng sống trong một thế giới ngu dốt thậm chí còn đắt hơn.

Trong một thời gian dài, đã có sự trùng lặp giữa sự giáo dục mà các ngành nghề tưởng thưởng và sự giáo dục mà chúng ta có thể tưởng tượng một người có học sẽ hưởng lợi. Buộc ở cả hai đường là khái niệm rằng ghi nhớ một lượng lớn thông tin là cần thiết. Trong một thế giới mà sự tiếp cận dữ liệu đã luôn bị giới hạn, khả năng ghi nhớ những gì bạn được dạy, mà không cần tiếp cận mới đến tất cả các dữ liệu, là một yếu tố thành công quan trọng.

Câu hỏi tôi sẽ hỏi mỗi quản trị viên và hội đồng nhà trường là, “Giáo trình bạn đang dạy có làm xã hội chúng ta mạnh hơn?”