Giáo Dục

65. Người Thông Minh Nhất Trong Phòng

By 18/04/2017 No Comments

David Weinberger viết,

Khi kiến thức được mạng lưới hóa, người thông minh nhất trong phòng không phải là người đứng ở phía trước dạy chúng ta, và không phải là trí tuệ tập thể của những người trong phòng. Người thông minh nhất trong phòng là chính căn phòng: mạng lưới kết hợp con người và ý tưởng trong phòng, và kết nối với những gì bên ngoài nó. Không phải là mạng lưới này đang trở thành một siêu não ý thức. Thay vào đó, kiến thức đang trở nên không thể tách rời khỏi – thật sự không thể tưởng tượng được mà không có- mạng kích hoạt nó. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm hiểu làm thế nào để xây dựng phòng thông minh – đó là, làm thế nào để xây dựng mạng lưới làm cho chúng ta thông minh hơn, đặc biệt là vì, khi làm tệ, mạng lưới có thể làm cho chúng ta ngu ngốc hơn một cách đáng buồn.

Điều này mang tính cách mạng, tất nhiên. Khái niệm rằng mỗi chúng ta có thể lắp ráp một mạng lưới (từ người, các nguồn dữ liệu, các kinh nghiệm), thứ sẽ làm chúng ta hoặc là thông minh hoặc là ngu ngốc – khái niệm đó mới và quan trọng.

Các trường điển hình đang làm gì để dạy cho học viên của chúng ta làm việc này tốt?