Giáo Dục

31. Nghi Vấn Và Chắc Chắn

By 23/12/2016 No Comments

Cơ cấu công nghiệp của trường học đòi hỏi chúng ta phải dạy những điều chắc chắn. Những điều có thể kiểm tra được. Những điều không cần hỏi. Sau cùng, nếu chủ đề được mở ra cho thử thách, ai sẽ thách thức chúng? Chính là học viên của chúng ta. Nhưng các học viên không ở đó để thách thức, họ ở đó để bị truyền thụ, để chấp nhận và vâng lời.

Thế nhưng, đời sống công dân và khoa học và chuyên nghiệp mới của chúng ta, hoàn toàn là về nghi vấn . Đặt câu hỏi về hiện trạng, hỏi về các tuyên bố marketing hay chính trị, và nhất là, hỏi về viễn cảnh tương lai.

Nghĩa vụ của một nhà trường mới là dạy nghi vấn hợp lý. Không phải loại nghi vấn bất hợp lý của kẻ hỏi vặn liều lĩnh, mà là nghi vấn dựa trên bằng chứng của nhà nghiên cứu khoa học và nghi vấn dựa trên lý lẽ của nhà tranh luận lành nghề.

Các thiết lập công nghiệp không chừa nhiều khả năng cho sự ngờ vực. Công nhân trên dây chuyền lắp ráp không được phép đặt câu hỏi về thiết kế của xe. Nhân viên của cơ quan bảo hiểm không được phép đề xuất cải tiến cho các tài khoản đang được rao.

Tuy nhiên, trong thời đại hậu công nghiệp, những công việc tốt và những tiến bộ thực sự chỉ thuộc về người có tự tin và nền tảng để sử dụng phương pháp khoa học để đặt nghi vấn cho nhà chức trách và để tái hình dung ra một thực tế tốt đẹp hơn.