Giáo Dục

124. Nghĩ Kĩ Về Cao Đẳng

By 11/08/2017 No Comments

Nếu có một phần của hệ thống giáo dục nên dễ hơn để sửa chữa, đó là giáo dục đại học. Chúng ta đã chứng kiến những thay đổi thực sự quan trọng trong nhà máy vật lý, tiếp thị, và cấu trúc của nhiều trường đại học, thường là để đáp ứng nhu cầu của học viên.

Các hiệu trưởng trường đại học đáp ứng tỷ lệ đăng kí, tài trợ, và tham gia bóng đá – họ hiểu rằng lương bảy con số của họ thường là một sự phản ánh thế giới của cựu học viên như thế nào, phụ huynh và học viên cảm thấy về họ. Không giống như các trường trung học địa phương, các trường đại học cạnh tranh. Họ cạnh tranh về học viên, về các giáo sư, và về ngân sách.

Các cao đẳng có cơ hội để dịch chuyển đáng kể được giáo dục nghĩa là gì, nhưng họ sẽ không thể làm điều này khi hành động như một trường hoàn thiện cho những người đã có bằng tốt nghiệp trung học. Cao đẳng không thể chỉ là trường trung học, mà to hơn.

Vì vậy, như đã nói, đây là một số suy nghĩ từ một cựu giáo sư trợ giảng, một cựu học viên, và một phụ huynh của học viên cao đẳng tương lai (không có bóng đá ở đây, xin lỗi).