Giáo Dục

25. Nếu Chúng Ta Nói Với Học Viên Sự Thật Thì Sao?

By 05/12/2016 No Comments

Sự minh bạch trong các nhà trường truyền thống có thể tiêu diệt nó. Nếu chúng ta nói sự thật về sự không liên quan của các khóa học, về chất lượng tương đối của một số giáo viên, về sức mạnh của sự lựa chọn và tự do ngôn luận – liệu các nhà trường mà chúng ta đã biết có thể tồn tại được không?

Điều gì xảy ra khi cuộc cách mạng kết nối va chạm với nhà trường?

Không giống như hầu hết cơ quan và dòng sản phẩm khác trong nền kinh tế của chúng ta, sự minh bạch đang thiếu sót trong giáo dục. Học sinh bị lừa dối và phụ huynh cũng vậy. Ở một lúc nào đó, thanh thiếu niên nhận ra rằng phần lớn của nhà trường hầu là một trò chơi, nhưng hệ thống nhà trường không bao giờ thừa nhận điều đó. Trong cuộc tìm kiếm quyền lực, quyền quản lý và sự độc lập, các quản trị viên che dậy thông tin với giáo viên, và ngược lại.

Vì nhà trường được phát minh ra để kiểm soát học viên và đem lại sức mạnh cho nhà nước, không đáng ngạc nhiên khi các mối quan hệ này đầy dẫy sự nghi ngờ.

Các kết cấu của nhà trường truyền thống khớp với tổ chức và văn hóa của nền kinh tế công nghiệp. Phần đáy của kim tự tháp lưu trữ học viên, với giáo viên (quản lý cấp trung) nhận hướng dẫn từ sếp của họ.

Như trong các tổ chức công nghiệp truyền thống, những nhóm người ở đáy của nhà trường sẽ bị phớt lờ, ngược đãi, và lừa dối. Họ bị giấu diếm khỏi mọi thứ ngoài những gì họ cần biết để thực hiện công việc của họ (làm học viên), và bị đưa vào làm việc để đáp ứng nhu cầu của những kẻ đứng đầu. Chúng ta và họ.

Nền kinh tế kết nối phá hủy ảo ảnh của sự kiểm soát. Học viên có khả năng tìm hiểu cao đẳng nào có giá trị, khóa học nào vô nghĩa, và cách mọi người trong thế giới thực đang thực sự kiếm sống. Họ có khả năng dễ dàng làm nghiên cứu bên ngoài, ngay cả trong lớp năm, và khám phá ra rằng các giáo viên (hoặc sách giáo khoa của cô) là hoàn toàn sai.

Khi học sinh có thể học toàn bộ các khóa học bên ngoài trường truyền thống, làm thế nào để nhà trường ngăn chặn điều đó? Khi những học viên đam mê có thể bắt đầu các phong trào chính trị của riêng họ, các công ty có lợi nhuận, hoặc các dự án cộng đồng đáng giá mà không cần sự bảo trợ của nhà trường, làm thế nào sự tuân phục và lòng trung thành được ép buộc?

Không thể nói dối và thao tún khi bạn không có quyền lực.