Giáo Dục

7. Nền Sản Xuất Hàng Loạt Mong Muốn Sản Xuất Hàng Loạt

By 12/10/2016 No Comments

Câu nói ấy có vẻ hiển nhiên, nhưng nó vẫn làm chúng ta ngạc nhiên rằng nhà trường được định hướng đến khái niệm đồng nhất. Mặc dù nơi làm việc và xã hội dân sự yêu cầu sự đa dạng, hệ thống nhà trường công nghiệp hóa vận hành để dập tắt điều đó.

Tính đại trà công nghiệp hóa của nhà trường quay về điểm khởi đầu, về các trường bình dân và các trường sư phạm và ý tưởng việc học phổ thông. Tất cả chúng đã được phát minh vào chính xác cùng lúc chúng ta đang hoàn thiện sản xuất hàng loạt và phụ tùng thay thế được và sau đó là marketing đại chúng.

Một vài tiểu sử nhanh:

Các trường bình dân (bây giờ gọi là trường công lập) là một khái niệm mới toanh, được tạo ra không lâu sau Cuộc Nội Chiến. “Bình dân” vì nó dành cho tất cả mọi người, cho con của người nông dân, con của người thợ gốm, và con của chủ cửa hàng địa phương. Horace Mann nói chung được coi là cha đẻ của sự thành lập này, nhưng ông đã không phải đấu tranh dữ dội như bạn tưởng tượng – vì các nhà tư bản công nghiệp đã đứng về phía ông.Hai thách thức lớn nhất của một nền kinh tế công nghiệp mới là tìm đủ công nhân biết phục tùng và tìm đủ khách hàng hau háu. Trường bình dân giải quyết cả hai vấn đề.

Các trường sư phạm (bây giờ gọi là cao đẳng của giáo viên) được phát triển để đào tạo giáo viên truyền bá vào hệ thống của trường bình dân, đảm bảo rằng sẽ có một cách tiếp cận chặt chẽ đến việc sản xuất học sinh. Nếu điều này nghe tương đồng với khái niệm của các nhà máy sản xuất các mặt hàng theo số lượng lớn, với các phụ tùng thay thế được, với khái niệm về đo lường và chất lượng, điều đó không phải là ngẫu nhiên đâu.

Thế giới đã thay đổi, tất nhiên. Nó đã thay đổi thành một nền văn hóa được cung cấp bởi một thị trường vốn biết cách tùy biến hàng loạt, biết cách tìm thứ kích thích và thứ kỳ quặc, và biết cách phục vụ cho nhu cầu cá nhân thay vì cứ khăng khăng vào tiêu chuẩn.

Sự tùy biến hàng loạt của nhà trường thì không dễ. Chúng ta có sự lựa chọn nào không, dù thế? Nếu sản xuất hàng loạt và thị trường đại chúng đang rơi rụng, chúng ta thực sự không có quyền khăng khăng đòi các nhà trường chúng ta từng thiết kế cho một thời đại khác sẽ hoạt động tốt bây giờ.

Những ai lo lắng về tính chất nhà trường sẽ đối mặt với một vài lựa chọn, nhưng rõ ràng là một trong số đó không phải là chuyện sao vẫn vậy. Một lựa chọn là những đơn vị nhỏ hơn trong trường, ít công nghiệp hơn trong viễn cảnh, với mỗi đơn vị tạo riêng sự đa dạng về lãnh đạo và công dân. Lựa chọn còn lại là một tổ chức hiểu rằng quy mô có thể là một tài sản, nhưng chỉ nếu tổ chức coi trọng thay vì đấu tranh với sự tùy biến.

Cấu trúc hiện tại, vốn tìm sự thống nhất chi phí thấp để đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu, đang giết chết nền kinh tế của chúng ta, văn hóa của chúng ta, và chúng ta.