Giáo Dục

83. Một Vài Bí Quyết Cho Học Viên Nản Lòng

By 19/06/2017 No Comments

1- Điểm chỉ là ảo ảnh

2- Niềm đam mê và sự sáng suốt của bạn là thực tế

3- Công việc của bạn có giá trị hơn là chỉ sự tuân theo một đáp án

4- Sự kiên trì đối mặt với một nhân vật chính quyền đa nghi là một khả năng mạnh mẽ

5- Hòa đồng là một chiến lược ngắn hạn, nổi bật sẽ được trả công về lâu dài.

6- Nếu bạn đủ quan tâm đến công việc để bị chỉ trích, bạn đã học đủ cho ngày hôm nay