Giáo Dục

107. Một Ngoại Lệ Với Trường Luật

By 25/07/2017 No Comments

Ngoại lệ rõ ràng đối với danh sách trên là trường luật. Có hàng tấn các trường luật, có lẽ quá nhiều, và họ dường như cho ra hàng trăm ngàn luật sư một cách thường xuyên.

Điều bất kỳ luật sư nào sẽ nói với bạn, dù vậy, là trường luật không dạy bạn cách trở thành một luật sư.

Trường luật là một quá trình mơ hồ ba-năm, một bồn chứa dựa trên năng lực cạnh tranh và sự hấp thụ kiến thức tầm phào không liên quan, kết hợp với các kỳ thi áp lực-cao và áp lực xã hội.

Phương pháp sư phạm của trường luật không liên quan đến việc là một luật sư, nhưng mọi thứ để làm với việc bị bao quanh bởi các cá nhân cạnh tranh mà dùng ngôn từ như vũ khí và dữ liệu như đạn dược. Sự truyền giáo này chính xác là những gì nhiều luật sư hưởng lợi từ.

(Ngoại lệ mỉa mai ở đây là trường luật cung cấp chính xác loại tình huống tôi đã viết về trước đó-nó đặt học viên vào một nơi mà họ có thể phát triển trí tuệ hợp lý của họ cùng lúc họ học bình tĩnh và làm việc, bất kể việc xảy đến là gì.)

Phương pháp này thông minh: dùng phép chuyển nghĩa của trường, các bài giảng và các bài kiểm tra, để tạo ra một môi trường nơi một sản phẩm phụ tiềm tàng là tính cách được định hình và văn hóa bào chữa được củng cố. Thực tế, họ có thể thay thế một nửa các lớp học bằng các lớp về các chủ đề hoàn toàn khác (Shakespeare, lịch sử của ma thuật) và tạo ra chính xác đầu ra tương tự.

Một phần của buổi trình chiếu học thuật làm-tin là vai trò của các bình luận pháp luật, các ấn phẩm mà được sản xuất bởi trường luật và đề cáo các luận văn học thuật bởi các giáo sư trường luật. Thay vì cho biết rằng trường luật là một học viện hướng nghiệp, các trường top đua thuê các giáo sư làm nghiên cứu bí truyền. 3.6 tỉ đô được dành ra mỗi năm cho sự giảng dạy trường luật đi, một phần lớn, vào các giáo sư này.

Theo một nghiên cứu thực hiện năm 2005, 40 phần trăm (!) các bài báo đánh giá pháp luật trong LexisNexis đã không bao giờ được trích dẫn (không bao giờ, thậm chí không một lần) trong một trường hợp về luật hoặc trong các bài đánh giá khác về luật.

Vấn đề là quá trình này là một sự lãng phí tốn kém. Các công ty luật hàng đầu đã phát hiện rằng họ phải nhận cử nhân trường luật và đào tạo các bạn một năm hoặc hơn trước khi các bạn có thể làm việc hiệu quả-nhiều khách hàng từ chối trả tiền cho những nỗ lực của các luật sư năm-đầu, và vì lý do tốt.

Một ví dụ nữa của sự thất bại để hỏi, “trường học là vì điều gì?” và thay vào đó chơi một trò chơi cạnh tranh với quy tắc vô nghĩa.