Giáo Dục

131. Làm Thế Nào Để Sửa Chữa Nhà Trường Trong Hai Bốn Giờ

By 22/08/2017 No Comments

Đừng chờ đợi điều đó. Tự chọn. Tự dạy. Khuyến khích con bạn. Thúc đẩy các con ước mơ, bất chấp mọi khó khăn.

Tiếp cận thông tin không phải là vấn đề. Và bạn không cần sự cho phép từ những người có quyền. Trường phổ thông thường sẽ mất một thế hệ để sửa chữa, và chúng ta không được gây sức ép cho đến khi nó được sửa chữa.

Nhưng trong khi chờ đợi, đi. Tìm hiểu và lãnh đạo và dạy. Nếu đủ chúng ta làm điều này, trường sẽ không có sự lựa chọn ngoài phải lắng nghe, thi đua và vội vã bắt kịp.