Giáo Dục

55. Làm Điều Gì Một Cách Khác Biệt

By 18/03/2017 No Comments

Cách đơn giản để làm một cái gì đó khác biệt là tiến hành nó theo cách hoàn toàn mới.

Nói cách khác, làm những gì chúng ta đang làm bây giờ và hy vọng chúng ta sẽ đạt được kết quả khác là điên rồ.

Một khi chúng ta bắt đầu việc giảng dạy một cách khác, ta sẽ bắt đầu có được điều gì đó khác biệt.