Giáo Dục

103. Khó Từ Bỏ

By 17/07/2017 No Comments

Những người trong chúng ta mà đã lèo lái thành công hệ thống giáo dục công nghiệp như nó khi người ta được thông báo tốt, khi câu đúng ngữ pháp, và khi bạn đồng lứa của ta hiểu những điều như những gì electron làm và cách phương pháp khoa học làm việc.

Liệu nền kinh tế mới có yêu cầu chúng ta từ bỏ điều đó?

Không. Nhưng việc dùng nhiều nỗ lực và khắt khe hơn bao giờ hết để đảm bảo rằng mỗi đứa trẻ biết mọi sự kiện là điên rồ.

Chúng ta đã ta đã thất bại ở đó. Chúng ta đã thất bại thảm hại. Chúng ta khởi đầu dạy cho mọi người mọi thứ, gộp lại, với kết quả tệ đáng xấu hổ. Tất cả chỉ vì chúng ta xây dựng hệ thống trên một nền tảng của sự tuân thủ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta từ bỏ nỗ lực thất bại của ta để dạy các sự kiện? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đặt 80 phần trăm nỗ lực đó vào vào tiến bộ lớn trong việc dạy mỗi đứa trẻ quan tâm, thiết lập mục tiêu, tận tụy, nói một cách thông minh, lập kế hoạch, ra quyết định tốt, và lãnh đạo?

Nếu có một lớp học của những trẻ bị chinh phục những em mà đã ghi điểm tốt trên PSATs của em nhờ huấn luyện và thực hành, và một lớp học khác của những kẻ mơ mộng có động lực, tận tụy với các dự án mà các em quan tâm và nghiện học một cách thường xuyên, bạn sẽ đặt cược vào lớp học nào?

Nếu chúng ta có thể cho trẻ nền tảng để ước mơ, các em sẽ hiểu ngữ pháp và lịch sử giây phút nó giúp em đạt được mục tiêu của em và tạo nên sự khác biệt.