Giáo Dục

75. Hy Vọng Vào Một Cuộc Cách Mạng Về Chất Lượng Ở Công Đoàn Giáo Viên

By 08/05/2017 No Comments

Học Viện Làng Harlem, giống như hầu hết các trường bán công, không có công đoàn giáo viên. Không bổ nhiệm giáo viên chính thức, không bảo mật công việc dựa trên hợp đồng.

Có điều là đội ngũ giáo viên ở đây gắn kết nhiều hơn và hài lòng với công việc hơn so với bất kỳ trường học nào tôi từng ghé thăm. Lý do rất rõ ràng: họ là những chuyên gia đáng kính trọng làm việc với các chuyên gia đáng kính khác. Không ai kìm hãm họ, và người thuê dụng họ chỉ cân nhắc những thứ đáng quan tâm.

Tôi đã dành hàng giờ nói chuyện với lãnh đạo nhà trường, và khi công đoàn xuất hiện, họ luôn tỏ ra buồn bã và lắc đầu đầy tiếc nuối. Họ nói rằng rất nhiều giáo viên tuyệt vời bị kìm hãm bởi một hệ thống chỉ khen thưởng những kẻ tồi. Công đoàn bị giam cầm không phát triển được bởi những người giáo viên chỉ chăm lo tìm kiếm một vị trí ngồi không ăn lương thay vì được thúc đẩy tiến bộ bởi những người muốn tạo ảnh hưởng sâu rộng hơn.

Thông điệp của Harlem Academy Village rõ như ban ngày, công đoàn sẽ bảo vệ hệ thống quan liêu ở bất cứ đâu khi phải đối mặt với những kỳ vọng truyền thống. Điều gì xảy ra khi các giáo viên giỏi bắt đầu xuất hiện tại các cuộc họp công đoàn? Điều gì xảy ra khi top 80% lực lượng lao động (những người thật sự quan tâm, có năng lực, luôn sẵn lòng và có chí cầu tiến trong công việc họ đang làm) lại nhấn mạnh việc cắt giảm 20% số giáo viên trong công đang trì hoãn họ, hạ bệ họ và khiến họ trở nên tầm thường?

Trong một ngôi trường hậu công nghiệp, không có chúng ta và họ. Chỉ có chúng ta mà thôi.