Giáo Dục

72. Hơn Cả Học Viện Khan

By 02/05/2017 No Comments

Hãy truy cập Udacity.com, đồng sáng lập bởi Sebastian Thrun, người cho đến gần đây, là một giáo sư đương nhiệm tại Stanford. Mục tiêu của ông là dạy các khóa học có 200.000 học viên tham gia cùng một lúc. Sao lại không chứ?

Ông cho biết rằng trong lớp học gần đây nhất tại Đại học Stanford, bất kỳ sinh viên nào đạt điểm tối đa đều không cần phải lên lớp học – tất cả các sinh viên loại A đều ở vùng sâu vùng xa, một số ở tận Afghanistan. Nhiều người trong số các sinh viên xem đi xem lại một bài giảng đến hai mươi lần hoặc nhiều hơn vì họ quá tập trung vào việc học hỏi những điều ông chỉ dạy.

Tôi đã chia sẻ ví dụ này đến ví dụ khác về những gì sẽ xảy ra khi chúng ta kết hợp những sinh viên năng động với những tài sản giáo dục cụ thể và tinh tế được được truyền tải qua các phương tiện kỹ thuật số. Rất dễ dàng nhận thấy điều này có hiệu quả đối với các lập trình viên và học viên toán học, những người muốn học một nghề thủ công hoặc muốn thấu hiểu một cuốn tiểu thuyết (không phải vì điểm số, mà vì họ thực sự quan tâm).

Tuy thế, cũng như tất cả mọi thứ khác liên quan đến sản lượng ngày càng tăng của nền kinh tế mạng lưới, các ví dụ không được kể đến. “Vâng,” người ta nói sau khi Amazon bán được một vài cuốn sách, “nó có hiệu quả đối với những cuốn sách chuyên môn, nhưng nó sẽ không bao giờ hiệu quả đối với tiểu thuyết.” Sau đó, sau khi tiểu thuyết bắt đầu bán được một phần ba hoặc nhiều hơn bản sao trực tuyến của chúng, những người hoài nghi lại nói nó sẽ không bao giờ hiệu quả đối với đĩa DVD hoặc các định dạng MP3 hoặc các thanh sô cô la. Nhưng nó đã có hiệu quả.

Mua sắm trực tuyến càng leo cao, một mức tăng không lay chuyển được do hiệu quả của các kết nối được tạo ra bởi mạng, sự truyền tải thông tin bằng các phương tiện kỹ thuật số cũng sẽ tràn ngập vào mọi ngóc ngách của những tri thức chúng ta học.

Tuy nhiên, điều chúng ta không được làm là số hóa niềm đam mê. Chúng ta không thể ép buộc các học viên phải muốn khám phá xung quanh và tìm tòi những hiểu biết mới trực tuyến. Chúng ta không thể nói, “đây này,” rồi ngộ nhận rằng họ sẽ làm các công việc khó khăn (và đáng sợ) để vượt qua mô đất chắn ngang đườngmà chinh phục nỗi sợ của mình.

Nếu không có nhà trường để thiết lập nền tảng,để thúc đẩy và lôi cuốn học viên, thì thư viện kỹ thuật số lớn nhất thế giới vô ích mà thôi.