Giáo Dục

97. Hiểu Câu Hỏi Trạm Xăng

By 04/07/2017 No Comments

“Có bao nhiêu trạm xăng tại Hoa Kỳ?”

Lại một câu khác trong những câu hỏi mẹo mà William Poundstone viết về. Các công ty như Google và Microsoft nổi tiếng về sử dụng câu hỏi tù (số tiếp theo trong trình tự này là gì: 10, 9, 60, 90, 70, 66 …) thường xuyên để khiến những người tìm việc cảm thấy thiếu và áp lực.

Đó không phải là mục tiêu của tôi. Nhiều năm trước, khi làm tuyển dụng, tôi thường hỏi câu hỏi trạm xăng vì trong một thế giới mà bạn có thể tìm kiếm bất cứ thứ gì, tôi thấy thật hấp dẫn khi xem những gì mọi người có thể làm với một câu hỏi họ không thể tìm ra câu trả lời (bởi vì, trong trường hợp này dù sao, họ không có một chiếc máy tính để giúp họ).

Đó là những loại câu hỏi duy nhất quan trọng bây giờ.

Nếu sự đào tạo chúng tôi cung cấp cho người trong trường công lập hoặc cao đẳng được thiết kế để giúp họ nhớ cái gì đó mà người khác có thể tìm kiếm, đó là lãng phí thời gian. Thời gian mà lẽ ra phải được dành để dạy học viên thế nào là sai.

Làm thế nào để sai một cách hữu ích.

Đó là một kỹ năng chúng ta cần cùng với ước mơ.

P.S. Sau khi hỏi câu hỏi này với hơn năm trăm người trong các cuộc phỏng vấn việc làm, tôi có thể báo cáo rằng hai người đã gửi cho tôi bản sao của trang thích hợp từ Tóm Tắt Thống Kê (thật là lãng phí), và hai người khác nói, “Tôi không có xe hơi” và bước ra khỏi cuộc phỏng vấn.