Giáo Dục

114. Hãy Làm Điều Gì Đó Thú Vị

By 01/08/2017 No Comments

Thỉnh thoảng, giữa lớp ba và năm cuối trung học, một giáo viên đưa ra cho lớp học một cơ hội để làm gì đó thú vị, mới, ngoài chủ đề, thú vị, mạo hiểm, và thậm chí ly kỳ.

Tôi mạo muội rằng đó là khoảng 2 phần trăm số giờ học sinh thực sự ở trường. Phần con lại của thời gian được dành cho hấp thụ chương trình giảng dạy, học những điều trong bài thi.

Chỉ tự hỏi: điều gì sẽ xảy ra với nền văn hóa của chúng ta nếu học viên dành 40 phần trăm thời gian của các em theo đuổi những khám phá thú vị và các cơ hội phát triển hứng khởi, và chỉ có 60 phần trăm trong ngày hấp thụ các dữ kiện đã từng quan trọng để biết?