Giáo Dục

84. Hai Trụ Cột Của Một Nền Giáo Dục Tương Lai Bền Vững

By 20/06/2017 No Comments

Dạy trẻ cách lãnh đạo

Giúp trẻ học cách giải quyết những vấn đề thú vị

Khả năng lãnh đạo là đặc điểm quan trọng nhất đối với người tham gia vào cuộc cách mạng liên kết. Khả năng lãnh đạo bao gồm sự chủ động, và trong thế giới liên kết, không gì xảy ra đến khi bạn bước lên và bắt đầu làm, đến khi bạn bắt đầu lái xe mà không cần một bản đồ rõ ràng.

Và khi thế giới thay đổi ngày một nhanh, chúng ta không tưởng thưởng cho những người có thể làm theo hướng dẫn của ngày hôm qua một cách mù quáng. Tất cả các giá trị cho cá nhân (và cho xã hội cô thuộc về) sẽ được trao cho cá nhân có khả năng vẽ một bản đồ mới, và có thể giải quyết một vấn đề thậm chí còn không tồn tại hôm qua.

Do đó, câu hỏi tôi đặt ra cho tất cả các giáo viên, nhũng người luôn đọc từ các ghi chú của cô, yêu cầu học viên học thuộc lòng, và và tiếp cận việc dạy và học với thái độ quyền thế (nghĩ mình là người có quyền) : Bạn có đang trao hai món quà quý báu kia cho thế hệ trẻ của chúng ta? Liệu thế hệ tiếp theo có hiểu biết hơn chúng ta, hay liệu sẽ được trang bị để liên kết với dữ liệu, và chuyển dữ liệu thành thông tin và sự lãnh đạo và sự tiến bộ?