Giáo Dục

101. Hai Kiểu Học

By 15/07/2017 No Comments

Nhanh, 8 bình phương là gì?

Dự đoán của tôi là bạn biết, và lý do bạn biết là ai đó đã nhồi nhét vào bạn cho đến khi bạn biết.

Điều này cũng đúng với nhiều mẩu nhỏ kiến thức và kỹ năng chúng ta sở hữu. Chúng ta không học những thứ này vì chúng ta tin rằng ta cần chúng ngay sau đó, và ta không học chúng vì chúng sẽ thay đổi cuộc sống của ta; ta học chúng vì điều đó được yêu cầu.

Đây là một câu hỏi thứ hai:

Đó là đợt tấn công thứ ba và bốn. Có năm hậu vệ đang chạy thẳng đến bạn và bạn có khoảng một giây để ném bóng. Gì bây giờ?

Không có cách nào bạn học được điều này trong một lớp học.

Tất nhiên, kiểu học này bao trùm nhiều hơn bóng đá. Bạn cần đưa ra một bài phát biểu. Nó nên nói về những gì? Bạn phải làm theo cách của bạn vượt qua sự khó xử về đạo đức liên quan đến người chủ của bạn. Bạn nên làm gì?

Bản năng của hệ thống công nghiệp là buộc cấp bậc thấp nhất tuân thủ. Đó là phương pháp hiệu quả rõ ràng và trực tiếp nhất để khiến công việc được hoàn thành-thực thi quyền lực. Thực tế là, điều đó không hề hiệu quả. Việc học thực sự xảy ra khi học viên muốn (nhấn mạnh!) trong việc có được một kỹ năng để hoàn thành mục tiêu.

Chúng ta đã vô tình xây dựng những thế hệ mà biết khối lượng của chuyện tầm phào trên TV và có thể chơi trò chơi video và hoạt động mạng xã hội ở mức độ đẳng cấp-thế giới. Thách thức đối với các nhà giáo dục là nắm bắt niềm đam mê đó và gửi nó đến những nỗ lực khác, nhiều trong số đó chắc chắn sẽ hữu ích và hiệu quả hơn.