Giáo Dục

21. Hai Chiếc Băng Khẩu Hiệu Xe

By 23/11/2016 No Comments

Cái đầu tiên thì đáng buồn, ích kỷ và gây phẫn nộ. Tôi thường nhìn thấy nó trên những chiếc xe đời mới đắt tiền gần thị trấn của tôi. Nó nói, “Giảm Thuế Trường học.”

Những người lái xe/cử tri/người nộp thuế đó đã từ bỏ nhà trường, hoặc họ có con đã tốt nghiệp, và/hoặc họ đang ích kỷ. Không quan điểm nào trong số này cho tôi tràn đầy lạc quan về tương lai của chúng ta.

Chiếc băng khẩu hiệu xe còn lại là cái tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Nó nói, “Hãy Làm Nhà Trường Trở Nên Khác Biệt.”

Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta làm theo lời khuyên của chiếc băng khẩu hiệu xe chưa tồn tại kia, chúng ta có lẽ đã nhận ra được điều gì đó.

Nhà trường thuộc về cha mẹ và con cái của họ, những người đang trả tiền cho nó, những người nó được thiết kế để phục vụ. Nhà trường cũng thuộc về cộng đồng, về những người trưởng thành sẽ sống và làm việc bên cạnh những cử nhân mà trường khuấy ra.

Quá thường là, tất cả các cử tri này được bảo rằng họ cần xem trường học như một tổ chức tự trị, một máy tự động được lập trình sẵn, quá lớn để thay đổi và quá quan trọng để gây rối.

Ừ thì, thế giới đã thay đổi trước. Bây giờ là lúc nhà trường cần phải theo cùng.