Giáo Dục

116. Giáo Dục Đại Học Sẽ Thay Đổi Nhiều Trong Thập Kỷ Tiếp Theo Như Báo Chí Đã Làm Trong Thập Kỷ Trước

By 03/08/2017 No Comments

Mười năm trước, tôi đã nói với những giám đốc điều hành tòa báo về tương lai kỹ thuật số. Họ vô tình thiếu hiểu biết về cách Craigslist sẽ quét sạch phần lớn lợi nhuận của họ. Họ khinh truyền tải kỹ thuật số. Họ yêu sự kỳ diệu của giấy.

Chỉ trong mười năm, tất cả đã thay đổi. Không người theo dõi quan tâm nào lạc quan về tương lai của các tờ báo, và cách tin tức được truyền đi đã thay đổi cơ bản-sau một trăm năm ổn định, cốt lõi mô hình kinh doanh báo chí đã biến mất.

Cao đẳng đang ở điểm tương tự ngày nay.

Trường đang đối mặt với sự sụp đổ vĩ đại của nợ giáo dục và sự bất lực của học viên tiêu biểu để biện minh cho một giáo dục đủ-phí. Sẽ chỉ một vài năm sau khi hầu hết các khóa học có sẵn bởi kỹ thuật số-có lẽ không phải từ chính trường, nhưng phép tính là phép tính. Vào thời điểm đó, hoặc trường sẽ những nhãn mác, tên thương hiệu mà bao hàm cái gì đó đối với một quản lý tuyển dụng, hoặc họ sẽ là người tổ chức bộ lạc, học viện mà tạo ra các đội, kết nối, và các hướng dẫn. Cũng giống như là một phần của Harvard Crimson hay Lampoon là một kết nối bạn sẽ mang theo suốt đời, một số trường sẽ truyền tải điều đó trên một quy mô lớn hơn.

Tôi đoán công bằng mà nói kinh doanh giáo dục đại học sẽ thay đổi nhiều trong thập kỷ kế tiếp như báo chí đã làm trong thập kỉ trước.