Giáo Dục

10. Frederick J. Kelly và Những Cơn Ác Mộng Của Bạn

By 21/10/2016 No Comments

Năm 1914, một giáo sư ở Kansas phát minh ra bài kiểm tra trắc nghiệm. Phải, nó ít hơn một trăm năm tuổi.

Đã có một tình trạng khẩn cấp lúc đó. Chiến tranh thế giới thứ nhất đang đẩy mạnh, hàng trăm ngàn người nhập cư mới cần phải được xử lý và giáo dục, và các nhà máy đang đói khát công nhân. Chính phủ vừa chỉ mới thực hiện hai năm trung học bắt buộc, và chúng ta cần một cách hiệu quả cao tạm thời để sắp xếp học viên và nhanh chóng đưa họ vào chỗ thích hợp.

Theo lời của Giáo sư Kelly, “Đây là một bài kiểm tra tư duy bậc thấp cho giai cấp bậc thấp.”

Một vài năm sau, với cương vị Chủ tịch của Đại học Idaho, Kelly không thừa nhận ý tưởng đó, chỉ ra rằng đó là một phương pháp thích hợp để kiểm tra chỉ một phần nhỏ của những gì đang thực sự được dạy và nên bị bỏ đi. Các nhà tư bản công nghiệp và nhà giáo dục đại chúng đã nổi loạn và ông bị sa thải.

SAT, công cụ lọc quan trọng nhất được sử dụng để đo lường hiệu quả của trường trên mỗi cá nhân, được dựa trên (hầu như không đổi) bài kiểm tra tư duy bậc thấp của Kelly. Vẫn còn.

Lý do thì đơn giản. Không phải vì nó hiệu quả. Không, chúng ta làm nó vì đó là cách dễ dàng và hiệu quả để giữ sự sản xuất sinh viên hàng loạt tiến lên.