Giáo Dục

90. Đọc Và Viết

By 27/06/2017 No Comments

Trong kỷ nguyên liên kết, đọc và viết kỹ năng vẫn là hai kỹ năng có khả năng đem lại lợi ích lớn.

Đọc dẫn đến đọc nhiều hơn. Viết dẫn đến viết tốt hơn. Viết tốt hơn dẫn đến một lượng khán giả lớn hơn và các sáng tác có giá trị hơn. Và quá trình này lặp đi lặp lại.

Phương pháp dạy học công nghiệp điển hình giết chết việc đọc. Trong số người Mỹ, người tú tài điển hình không đọc nhiều hơn một cuốn sách một năm để giải trí, và một phần lớn dân số không đọc cuốn nào. Không sách! Suốt phần còn lại trong cuộc đời họ, trong 80 năm, không một cuốn sách nào.

Khi chúng ta gắn việc đọc với bài tập về nhà và bài kiểm tra, có ngạc nhiên không khi chúng ta trốn tránh nó?

Nhưng đọc là cách chúng ta mở cửa. Nếu nền kinh tế và văn hóa của chúng ta được dựa trên sự trao đổi ý tưởng và sự tương tác của những người trí thức, chúng thất bại khi chúng ta ngừng đọc.

Tại Học viện Làng Harlem, mỗi học sinh (chúng ta đang nói học sinh lớp năm trở lên) đọc năm mươi cuốn sách một năm. Nếu bạn muốn dạy trẻ yêu thích được thông minh, bạn phải dạy cho các em yêu việc đọc.

Nếu những đứa trẻ không có lợi thế gì ở Harlem có thể đọc năm mươi cuốn sách một năm, tại sao con bạn lại không? Sao bạn lại không thể?

Nếu mỗi cuộc họp hội đồng nhà trường và mỗi cuộc nói chuyện với một hiệu trưởng bắt đầu với câu hỏi đơn giản đó, hãy tưởng tượng sự tiến bộ chúng ta có thể đạt được với tư cách là một nền văn hóa. Thế giới của chúng ta sẽ như thế nào nếu chúng ta đọc một cuốn sách một tuần, mỗi tuần?

Viết là nửa thứ hai của phương trình. Viết là hình thức trò chuyện lâu dài và được sắp xếp ngăn nắp, đó là cách dũng cảm để thể hiện một ý tưởng. Trò chuyện đi kèm với sự tránh né và sự phủ định và sự mơ hồ. Ngược lại, viết không chừa chỗ trống để luồn lách. Người viết hiệu quả trong cuộc cách mạng liên kết có thể nhìn thấy ý tưởng của cô ấy lan rộng đến một trăm hay một triệu người. Viết (dù ở nơi công cộng, vì ai cũng có một bệ đỡ, hay nơi riêng tư, trong các tổ chức) là công cụ mà chúng ta dùng để truyền bá các ý tưởng. Viết kích hoạt phần phức tạp nhất của não chúng ta và buộc chúng ta phải sắp xếp các ý nghĩ.

Dạy một đứa trẻ viết mà không cần phải lo sợ và bạn đã cho em ấy một công cụ mạnh mẽ trong phần đời còn lại của em. Dạy một đứa trẻ viết các bản báo cáo sách nhàm chán và những lời ngớ ngẩn bình thường và bạn đã tước đi một điều quý giá từ một học viên xứng đáng được nhận điều tốt hơn.