Giáo Dục

44. Định Nghĩa Vai Trò Của Một Giáo Viên

By 31/01/2017 No Comments

Điều này đã từng đơn giản: giáo viên là cảnh sát, người diễn thuyết, nguồn câu trả lời, và người gác cổng nguồn tài liệu. Tất cả cuộn vào một.

Một giáo viên có thể là người có khả năng chuyển tải thông tin. Một giáo viên có thể là nguồn tốt nhất của bạn để tìm hiểu cách làm cái gì đó hoặc tại sao điều gì đó hiệu quả.

Một giáo viên cũng có thể là tác nhân tạo ra một khế ước xã hội hay môi trường nơi mọi người sẽ thay đổi tư thế của họ, làm tốt nhất công việc của họ, và vươn đến những hướng mới. Tất cả chúng ta đã ở trong môi trường nơi cạnh tranh, địa vị xã hội, hoặc mối quan hệ trực tiếp với một con người khác đã biến đổi chúng ta.

Internet đang khiến vai trò của người canh giữ nội dung không còn quan trọng. Dư thừa. Thậm chí lãng phí.

Nếu có thông tin có thể được viết lại, truy cập kỹ thuật số rộng rãi hiện nay có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể tìm ra nó. Chúng ta không cần một con người đứng cạnh giảng dạy ta về cách tìm căn bậc hai của một số hoặc mài một chiếc rìu.

(Đáng để dừng lại một giây và xem xét lại bản chất cách mạng của câu vừa rồi.)

Điều chúng ta thực sự cần là một người thuyết phục ta rằng ta muốn học những điều đó, và ai đó để thúc đẩy hoặc khuyến khích ta hoặc tạo ra một không gian mà chúng ta muốn học để làm những việc đó tốt hơn.

Nếu tất cả những gì giáo viên định làm là đọc ghi chú được viết trước của mình từ một slide PowerPoint cho một giảng đường của ba mươi hay ba trăm người nghe, có lẽ cô nên ở nhà. Đây không chỉ là một sự thiếu tôn trọng khủng khiếp đối với học viên, mà còn là một sự lãng phí hoàn toàn trái tim và linh hồn của một giáo viên tài năng. Dạy học không còn là việc chuyển tải những sự kiện vốn không có sẵn trong bất kỳ định dạng nào khác.