Giáo Dục

109. Điều Những Giáo Viên Tuyệt Vời Cùng Có Là Khả Năng Truyền Thụ Cảm Xúc

By 27/07/2017 No Comments

Mỗi giáo viên tuyệt vời mà tôi đã từng gặp tuyệt vời bời vì mong muốn giao tiếp cảm xúc của cô, không (chỉ) sự kiện. Một giáo viên đã viết cho tôi gần đây,

Tôi dạy lớp đầu tiên và trong khi tôi có chương trình giảng dạy bắt buộc, tôi cũng dạy học viên của tôi cách suy nghĩ và không phải điều để nghĩ. Tôi bảo các em hỏi mọi thứ các em sẽ đọc và được cho biết suốt những năm tới.

Tôi nhấn mạnh rằng các em cần tìm ra câu trả lời của riêng mình. Tôi nhấn mạnh rằng các em không cho phép ai đồng nhất em là ai như những cá nhân (mục tiêu của giáo dục bắt buộc). Tôi nói với các em những năng khiếu và tài năng của em được cho như một phương tiện để tạo sự khác biệt có ý nghĩa và tạo ra những dịch chuyển thay đổi mô thức trong thế giới của chúng ta, cái mà cực kỳ cần. Tôi thách họ phải khác biệt và dẫn đầu, không phải đi theo. Tôi dạy các em nói ra ngay cả khi điều đó không được ưa chuộng.

Tôi dạy các em những từ “cao đẳng” như chúng có khả năng hởn ất nhiều so với chỉ học, “ngồi, chiếu, mũ, mèo và chuột “. Tại sao các em không thể học các từ như có sức thuyết phục, nhận thức, không biết gì, hoặc ngược chỉ vì em 5 hoặc 6 tuổi? Các em thực sự sử dụng chúng một cách chính xác điều đó nói với tôicác em vô cùng có khả năng.

Điều rõ ràng với tôi là giảng dạy đầu tiên học sinh lớp từ như “thuyết phục” và “ngược dòng” không phải là trọng điểm. Không quan trọng rằng một em sáu tuổi biết điều đó. Điều quan trọng, cực kỳ quan trọng, đó là giáo viên của cô bé tin rằng cô có thể biết điều đó, nên biết điều đó, và có khả năng biết.

Chúng ta đã tiêu một gia tài về thời gian và tiền bạc cố gắng ngăn các giáo viên đừng làm một và chỉ một điều họ nên làm: huấn luyện. Khi một giáo viên giảng hành trình và đưa ra hỗ trợ, học viên sẽ hiểu nó. Đó là cách chúng ta được kết nối.