Giáo Dục

132. Điều Chúng Ta Dạy

By 23/08/2017 No Comments

Khi chúng ta dạy một đứa trẻ đưa ra quyết định đúng đắn, chúng ta được hưởng lợi từ một đời của những quyết định tốt.

Khi chúng ta dạy một đứa trẻ thích tìm hiểu, số lượng học được sẽ trở nên vô hạn.

Khi chúng ta dạy một đứa trẻ đối phó với một thế giới đang thay đổi, cô bé sẽ không bao giờ trở nên lỗi thời.

Khi chúng ta can đảm đủ để dạy một đứa trẻ thắc mắc về chính quyền, thậm chí chúng ta, chúng ta cách ly mình khỏi những kẻ muốn dùng quyền lực của mình để làm việc chống lại mỗi chúng ta.

 

“CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ THAN PHIỀN LÀ LÀM VIỆC”

James Murphy