Giáo Dục

49. Dễ Bảo, Địa Phương, Và Rẻ

By 21/02/2017 No Comments

Đó là ba yêu cầu đối với hầu hết các công việc ở phần lớn thế kỷ XX. Chỉ sau khi bạn phù hợp với cả ba tiêu chí đó thì năng lực của bạn mới được kiểm chứng. Và năng lực là quan trọng hơn nhiều so với sự lãnh đạo, tính sáng tạo, hoặc tài hoa.

Nếu bạn xin vào làm một người điều khiển xe nâng, một nhân viên tiếp tân, một người bán bảo hiểm, hoặc y tá, bạn xuất hiện với một sơ yếu lý lịch (bằng chứng của một lịch sử tuân thủ), bạn xuất hiện (chứng tỏ rằng bạn sống ở một nơi gần đó), và bạn biết về mức lương được đề nghị (tất nhiên).

Nhà trường đã không phải làm bất cứ điều gì về phần địa phương, nhưng nó chắc chắn đã dành nhiều nỗ lực để làm thấm nhuần quan điểm rằng giao nộp một cách đáng tin cậy công việc của bạn đúng giờ trong khi đảm bảo rằng nó phù hợp chính xác với các tiêu chuẩn của giáo viên, là cách tốt duy nhất để tiến lên.

Và chắc chắn nhà trường dạy bạn cách chấp nhận những gì người có quyền lực cho bạn, vì vậy tiền lương là tiền lương, và bạn nhận nó cho đến khi một người nào đó cho bạn một một mức lương tốt hơn.

Mỗi học viên đều đã có một việc làm – từ khi năm tuổi, một công việc ổn định, với một chuỗi các nhà quản lý đưa ra hướng dẫn. Xây dựng ngay vào cơ cấu của cuộc sống của chúng ta là các thành phần cho sự tuân thủ và rẻ tiền. Địa phương là một phần thêm vào.