Giáo Dục

121. Dạy Ở Nhà Không Phải Câu Trả Lời Cho Hầu Hết

By 08/08/2017 No Comments

Hàng ngàn phụ huynh quan tâm và tận tụy đang đưa con họ ra khỏi hệ thống trường công nghiệp và dám tự mình giáo dục các em. Cần có quyết tâm và thời gian và tài năng để đảm đương việc này và tạo ra một môi trường luôn đầy thách thức và tập trung đủ để truyền tải tiềm năng con chúng ta đang mang lại cho thế giới.

Có nhiều vấn đề, dù vậy – lý do để chúng ta quan ngại về số lượng cha mẹ thực hiện việc tự mình này:

– Đường cong học tập. Không có kinh nghiệm, giáo viên mới chắc chắn sẽ phạm cùng những sai lầm, những sai lầm mà có thể dễ dàng tránh được vào lần thứ mười… mà hầu hết các người dạy tại nhà sẽ không bao giờ có được.

– Sự cam kết về thời gian. Chi phí của một phụ huynh mỗi sinh viên là lớn – và chia đôi số đó cho hai em không đủ. Hầu hết các gia đình không đủ khả năng cho việc này, và rất ít người có kiên nhẫn để cố gắng làm nó.

– Cung cấp một nơi ẩn náu khác khỏi nỗi sợ. Đây là cái lớn nhất, mối quan tâm lớn nhất trong tất cả. Nếu mục đích của quá trình này là tạo ra một mức độ can đảm, để tạo ra một môi trường nuôi thả đầy sự khám phá và tất cả những thất bại đưa đến, hầu hết các phụ huynh không có can đảm để cố gắng làm điều này. Đó là một điều để một chuyên gia quan tâm và được đào tạo đưa con bạn thông qua một quá trình đôi khi đau đớn; nó khá khác khi tự bạn làm điều đó.